Det förekommer cookies på angelicablick.se. Genom att fortsätta läsa på angelicablick.se godkänner du detta. Läs mer om cookies här.

 • Categories
 • ABOUT
 • Archive
 • 18:07 | June 29, 2018

  5×3 List of things

  5 THINGS / 5 SAKER 

  You did last night:
  I ate dinner with André at Tjoget ♥ after that we cuddled up in bed and watched a movie!

  Du gjorde igår kväll:
  Åt middag ute med André♥ Efter det kröp vi ner i sängen och kollade på en film!

  You can hear right now:
  A documentary on Netflix about Kaleif Browder Story

  Du kan höra just nu:
  En dokumentär på Netflix om Kaleif Browder Story

  You can’t live without ( material thing):
  Hmm.. there are a few things hahaha. Maybe my phone is NR 1 tho haha..

  Du inte kan leva utan (matriella):
  Hmm.. de finns ju en del saker haha. Men min mobil är nog NR 1 haha..

  You’ll do next week:
  Be in Italy ( again! ) and Varberg!

  Du ska göra nästa vecka:
  Va i Italien ( igen! ) samt Varberg

  You rather eat:
  Sushi I think .. or sashimi

  Du helst äter:
  Sushi tror jag.. eller sashimi

  5 PEOPLE / 5 PERSONER

  You tell everyhting:
  André, Mom & Dad

  Du kan berätta allt för:
  André, Mamma och Pappa

  You rather text with:
  Michelle!

  Du helst smsar med:
  Michelle!

  You like:
  André, mom & dad, family and friends

  Du tycker om:
  André, mamma & pappa, familjen och vänner

  You would like to invite over for dinner:
  Well, all of my friends ofc! But I really miss Oscar so I’ll go with him!

  Du skulle vilja bjuda över på en middag:
  Ja, alla mina vänner såklart! Men jag saknar Oscar massor så jag kör på honom!

  You see everyday:
  I travel alot as you know so I don’t see a person EVERYDAY but André is the closest haha!

  Du träffar varje dag:
  Nu reser ju jag en del som ni vet så jag ser inte någon exakt varje dag men André är ju närmast!

  5 NO THANKS / 5 NEJ TACK

  When it comes to clothes:
  A too tight polo.. you know the one who makes it almost impossible to breath. So uncomfy! Normal once are fine.

  När det gäller klädesplagg:
  En alldeles för tajt polo.. du vet en sån man knappt kan andas i. Så oskönt! Vanliga funkar fint dock.

  Food:
  Blood pudding, Body-cake and so on. Euw.

  I matväg:
  Blodpudding, kroppkakor osv. Urk.

  Drinks:
  Sleazy drinks.. Those that are super sweet and just sticky haha.

  Dryckesväg:
  Sliskiga drinkar..Sådär supersöta och bara kletiga haha.

  Interior:
  Colorful plastic chairs

  I din inredning:
  Färglada plaststolar

  Personality in others:
  Greed, when they think they are better than others, disloyalty , like to talk shit/drama and lack of empathy

  När det kommer till personlighetsdrag:
  Girighet, när man tror att man är bättre än andra, olojalitet, älskar att prata skit/skapa drama samt brist på empati

   

  Are you like me on any of these answers? Let me know haha!
  Är ni lika mig på några av mina svar? Let me know haha!

  2 kommentarer  2 kommentarer om “5×3 List of things”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Jag accepterar villkoren som finns här