Det förekommer cookies på angelicablick.se. Genom att fortsätta läsa på angelicablick.se godkänner du detta. Läs mer om cookies här.

 • Categories
 • ABOUT
 • Archive
 • 11:14 | November 26, 2014

  Shopping kinda makes me happy.

  mushave
  1. Coat, HERE 2.Cuff, HERE 3. Beanie, HERE 4.Watch, HERE 5. Bag, HERE 6. Sneakers, HERE 7.Tee, HERE 8. Headphones, HERE 9. Bra, HERE 10.Shoes, HERE

  NELLY.COM har en liten kampanj just nu! WOOP!
  Använd bara koden BLICK25 i kassan :) ovan hittar ni mina egna favoriter just nu.
  Ska klicka hem skorna!

  – 15% av köp över 700kr
  – 20% av köp över 1100kr
  – 25% av köp över 1500kr

  / NELLY.COM has a campaign right now! WOOP!
  Just use the code BLICK25 at the checkout :) you can find my favorites above.
  Im gonna order the shoes.

  – 15% off if you buy over 700 sek
  – 20% off if you buy over 1100 sek
  – 25% off if you buy over 1500 sek

  9 kommentarer  19:48 | November 2, 2014

  Let’s have some hair talk

  20143271814421280751193_sbig6Y8B03735F4A1681DSC_1119Skärmavbild-2014-03-05-kl.-07.27.06sun1
  My hair – with extensions

  Okej, jag tänkte berätta lite kring mina extensions jag har haft – allt ifrån fakta om insättningsmetoden, till kvalité/själva håret samt vad jag själv tycker osv.

  jag tänkte börja med lite fakta:
  Mago heter själva tekniken man använder sig utav. Insättningsmetoden är en liten knut som man knyter runt håret. Den lilla knuten är tagen från bergsklättrare , som är en säker knut som alltid går att lita på , gör man den rätt faller ingen ur – och det är jag själv ett bevis på! Jag har under mina 8 månader av användning endast tappat 1 slinga.
  Det är helt fantastisk faktist! Det enda man behöver är en liten loop att förvara håret på och dina egna händer. Inget lim, ingen tejp, inga varma tänger. Så detta sätt är helt klart mest skonsamt får håret! Jag själv har alltid varit rädd för lim och andra insättningar så att endast ha en liten bomullsknut i håret – som dessutom knappt känns – är mycket bättre än andra tekniker.
  Att sedan ta bort dom är lika enkelt! Man sprättar bara upp den lilla knuten och man kommer aldrig i kontakt med håret med sprättaren eller liknande – utan endast på knuten. Eftersom man sprättar upp knuten och inte “drar” av slingan som man t-ex gör när man har lim, gör att det också är det mest skonsamma sättet att ta bort extensions på.
  En borttagning tar ca 45 min, så det går väldigt fort!
  Detta är en helt ny teknik och det behövs utbildning för att kunna applicera mago.
  Jag själv har gått till proffset själv – Pernilla Carlsson ( hon är chefstekniker / utbildningsansvarig på Keune och heltidsanställd där samt på Simply Natural ). Hon har sin salong i Mjölby som heter Tinta Hair Crew. Vill ni hitta salonger som gör Mago i området där ni bor eller om ni har några frågor – borde ni ringa till Pernilla på 014214404 eller maila henne på [email protected] !

  Nu till själva håret : Håret är av toppkvalitet och kommer från märket Simply Natural! Det är otroligt skonsamt uppljusat och endast uppljusats en gång , vilket utgör en grym kvalité. Håret är äkta.
  Det är många som inte ens fattat att jag har extensions i håret under tiden jag haft mago i – utan det har sett väldigt, väldigt bra ut. Håret funkar dessutom utmärkt i saltvatten och klor!
  Jag själv har tonat hårbotten ca 3 gånger när jag haft extensionsen i och det har också funkat jättebra.
  Håret har även en GSP certifiering – vilket värnar om utveckling i det land håret tillverkas och att det går rätt till. Det går att läsa mer om denna certifiering på deras hemsida HÄR!

  Egen erfarenhet: okej, jag ska vara 100% ärlig – för det tycker jag är viktigt, och speciellt när jag ska tipsa er om saker. Så med handen på hjärtat så har jag trivts SÅ BRA i dessa extensions! Jag har ju testat andra metoder innan och inte gillat de, men Mago är fantastiskt.
  Jag tycker att allt från insättning, till att ha i håret, tills att man tar ut det är jättebra.
  Knutarna i håret är väldigt små och känns knappt alls – visst att de kanske är ovant de första två-tre dagarna men utöver det så har det inte känts som att jag haft något i håret.
  Håret i sig har känts naturligt och format sig bra till mitt egna hår. Det har funkat finfint att både styla, tona och bada med håret.
  Jag har tagit gjort två insättningar och har just nu inga extensions i just för tillfället – me vill nog sätta i nytt eftersom jag trivts så bra i det. Det enda varför jag inte skulle sätta i det igen är att jag ärlige sugen på att klippa en blond page igen – men det är det ända.
  Jag har inte märkt att mitt egna hår blivit tunnare på något sätt och det tycker jag är det ALLRA VIKTIGASTE. Det var det jag själv var mest rädd för under hela tiden, men efter att haft i håret ett tag och sedan tog ut de i sommras så var jag inte rädd längre eftersom jag kände att det inte var någon skillnad på håret. Så, för att dra en slutsats av det hela:
  Jag är fett nöjd med Mago / Simply Natural och skulle nog aldrig vilja köra med några andra metoder. Så jag kan helt klart tipsa er om detta som är sugna på att testa löshår!

  Läs mer om MAGO HÄR!
  Simply Naturals hemsida hittar ni HÄR!
  Keunes hemsida hittar ni HÄR!


  Okay, I’m going to tell you a little about my extensions I had – everything from facts about the method, the quality / actual hair and what I think about it.

  I was going to start with some facts:
  Mago is the technique to put the extensions in. The method is a small knot to tie around your hair. The little knot is taken from the mountaineers, who is a secure knot that you always can rely on, if you do it right – no one falls out – and Im a proof of that! During my eight months of use I only lost one loop.
  It is absolutely amazing! The only thing you need is a small loop to keep the hair in a loop and your own hands. No glue, no tape, no hot tongs. So this way is clearly the most gentle method for the hair! I have always been afraid of glue and other methods but here you only have a small cotton knot in your hair – which also barely feels – it’s much better than other techniques.
  To then remove them is just as easy! You just cut it up in the little knot and you never get in contact with the hair with the seam successor or similar – only on the knot.
  A removal takes about 45 minutes, so it’s very fast!
  This is a brand new technology and you need training to be able to apply mago.
  Me, myself have gone to the pro herself – Pernilla Carlsson (she’s the chief technologist / Training Manager at Keune and full-time employed there and at Simply Natural). She has her salon in Mjölby called Tinta Hair Crew. If you want to find salons that do Mago in the area where you live or if you have any questions – you should call Pernilla on 014214404 or email her at [email protected]!


  Now to the actual hair: The hair is top quality and comes from the brand Simply Natural! It’s incredibly gentle tinted, and only tinted once, which constitute good quality. The hair is real.
  There are many people who didn’t even saw ​​that I had extensions in my hair during the time I had mago in – So that’s very, very good. The hair works additionally excellent in salt water and chlorine!
  I have toned my roots about 3 times when I had my extensions in and it has worked great.
  The hair has a GSP certification – which cares about the development of the hair in the country it’s being produced in and that everything goes right. You can read more about this certification on their website HERE!

  Personal experience: okay, I’ll be 100% honest – cause I think that it’s important, and especially when I’m going to give you tips. I’ve enjoyed these extensions so well! I’ve tried other methods before this and not liked it, but Mago is amazing.
  I think everything from the method, to have your extensions in your hair, until you take it out is great.
  The knots in the hair is very small and can hardly be felt at all – given that it might be unfamiliar the first two-three days but after that I haven’t felt anything.
  The hair itself feels natural and shaped up well to my own hair. It has worked just fine to both style it, tone it and swim with my hair.
  I have done this twice and I currently have no extensions in at the moment – But I would probably put in new because I’ve felt so good in it. The only thing why I wouldn’t put it back in, is because I might cut of my hair again and do a blonde bob – but that’s it.
  I have not noticed that my own hair has become thinner in some way and I think that’s the most important thing. That was what I was most afraid of during the whole time, but after removing it and not noticing any difference – Im not afraid anymore. So, to draw a conclusion of it all:
  I’m happy with with Mago / Simply Natural and would never want to use any other method.
  So I can clearly tell you that this is a good method for those who are eager to test hair extensions!

  Read more about MAGO HERE!
  Go to Simply Natural website HERE!
  Go to Keune’s website HERE!

  29 kommentarer  17:30 | October 29, 2014

  Must Haves

  rr1.Red Beanie, HERE 2.Camel Coat, HERE 3.Scarf, HERE 4.Polo, HERE 5.Nude Coat, HERE 6.High Heeled Boots, HERE 7. Big Bag, HERE 8.Underwear, HERE 9.Jeans, HERE 10. Gun Bag, HERE 11.High Heels, HERE

  Lite Must-haves nu till hösten & vintern! Dessa plagg är sånt jag ALLTID har i min garderob när kylan smyger sig på.
  En snygg kappa, ett par schyssta boots, slitna jeans, en fin halsduk, en större användbar väska, mössa, polos och ett par coolare heels.
  Sen finns det ju såklart mer coolare IT-plagg som kommer och går, men sakerna ovan är sånt som alltid återkommer. Klassiskt och tidlöst!
  Jag har fått dille på snygga kappor just nu och har redan införskaffat mig en orange/röd som jag snacka om. Och mer ska det bli! Har ni några tips på bra sidor med snygga kappor?
  Vill hitta en snygg ljusgrå och en mörkblå – klassiskt, återigen. Har ni förresten några plagg som ni alltid återkommer till när hösten eller vintern kommer?
  Nej vet ni, nu måste jag börja bege mig här. Har massor att saker att fixa!

  Some Must-haves now for autumn & winter! These garments are things I always have in my closet when the cold creeps on.
  A nice coat, a pair of boots, worn jeans, a nice scarf, a greater usable bag, hats, polos and a pair of heels.
  Then there are of course more cooler IT garments that comes and goes, but the things above are things that always recurs. Classic and timeless!
  I’ve got a thing for stylish coats right now and I have already purchased an orange / red that I’ve talk about. And more will come! Do you have any tips on good websites with fancy coats?
  I want to find a light gray and dark blue – classic, again. Do you, by the way, have some garments that you always come back to when the fall or winter comes?
  No, you know, now I have to start get going here. I have lots of things to fix!

  20 kommentarer  12:07 | August 31, 2014

  JACKETS FOR ALL

  jackorjak2
  / 1. HERE / 2.HERE / 3.HERE / 4.HERE / 5.HERE / 6.HERE / 7.HERE / 8.HERE / 9.HERE / 10.HERE / 11.HERE / 12.HERE /

  Nelly har 20% av allt idag ( vid köp över 700 kr ) när ni anger koden BLICKAW14 i kassan.
  Jag själv ska passa på att klicka hem någon jacka!

  Nelly has 20% off everything today ( when you buy something over 700 sek ). Just use the code BLICKAW14 in the check out.
  Im gonna order a jacket right away!

  11 kommentarer
  13:19 | August 14, 2014

  20% off

  HEJJJJJJ1. Tank top, HERE 2. Jacket, HERE 3. Dress, HERE 4. Suspenders, HERE 5. Skirt, HERE 6.Bag, HERE 7.Shades, HERE 8. Sweater, HERE

  Idag har ni 20% av allt på Notion 1.3, Wonderland, Nly trend, Nly Accessories, Estradeur, Oneness samt Jeane Blush om ni anger rabattkoden BLICK20 i kassan! HAPPY SHOPPING!

  20% off everything on Notion 1.3, Wonderland, Nly trend, Nly Accessories, Estradeur, Oneness and Jeane Blush if you typ in BLICK20 in the check-out! HAPPY SHOPPING!

  8 kommentarer